สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ฝ่ายธุรการ น.ส.วราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ 6511
ฝ่ายรายการและข่าว นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี 6512 02 282 6191
ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเทคนิค 02 282 6190
ผู้อำนวยการ นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ 6510 02 282 9650